Bantoanon Culture, Literature, Music and Arts

Culture

Literature

Poetry

Music

Arts

POETRY 

Bantoanon poetry is best described or portrayed by the recently published Mutda, an anthology of Asi/Bantoanon poems. Authored by Ismael Fabicon, Lyndon Fadri and Abner Faminiano and jointly published by Silak and Fabicon, the anthology features close to one hundred poems written in Bantoanon/Asi spanning from 1916 – 2004 by close to fifty Bantoanon/Asi poets.

The book is available at P 100.00 a copy. 
Contact rayabrayab@yahoo.com 
Take a glimpse of the anthology and Bantoanon poetry in its own tongue.

MGA TULA

 
 • DE CASTRO, KAMILLE ELINETH D. 
  Kag Pamasyar ni Kulasa

 • FABICON, ABRAHAM F.
  Imo Baga Natatanra-an?

 • FABICON, ISMAEL F.
  Pamatyagon
  Hipos Yang
  Punta Matagar
  Sio Ako?
  Ugat Faigao
  Orte Anay, Kabuyong
  Bukoey Uso
  Pangupang
  Gugma
  Pinawikan

 • FABREGAS, LYN
  Yambonero

 • FADEROGAO, LINO
  Rako it Puyos

 • FADRI, ALBERTO P. 
  Sakripisyo Adong Maasenso
  Mga Kalolooy

 • FADRI, LAWRENCE F.
  Hanrumanang Iwag
  Taasi Ka At Tikang

 • FADRI, LYNDON F.
  Paulion
  Talpulano
  Pahimot It Bukirnong Apas

 • FADRILAN, BERT F.
  Milenyo

 • FADRILAN, LEODY
  Sam-Aw

 • FADRIQUELA, ANNABELLE 
  Sauli

 • FADRIQUELA, ANNA GLEE F.
  Ragling Kasadyahan

 • FADRIQUELA, LYDIA F.
  Dahil Sa Sobrang Paghigugma

 • FAIGAO, CORNELIO F. 
  Patawar Sa Kahilom
  Kang “Miss Jones”

 • FAIGAO, RUFO F. 
  Sa Ato Bandera

 • FAIGAO, S. C.
  Panambitan It Usang Pobre

 • FAIGAO, VALENTIN F.
  Sumok
  Yuksuhan
  Batong Gitaw
  Yupa’t Amo
  Bubor Sa Isip
  Amponggo
  Matagar
  Naadlawang Anak
  Salong-Salong Sa Hanrig, Pyakupak Ag Kayutang

 • FAIGMANI, HERMOGENES 
  Panahong Hapon

 • FALLARME, GAUDENCIO S.
  Indi Ka Ak Matun-An

 • FALSADO, PONCIANO F. 
  Mga Ugaling Bantoanon

   
 • FAMARIN, VILMA 
  Ragat, asi?

 • FAMINIANO, ABNER F.
  Huling Pahinungor
  Pangikag
  Alas Dose Sa Paradahan
  Eksena Sa Dyip
  Gab-I Sa Usang Maisot Nak Banwa
  Timaanan
  Sambugkos Nak Hanrumanan
  Istorya

 • FAZ, ROMULO A.
  Buhay It Mianggitero

 • FEDELICIO, JOSE MARI M.
  Sa Pagpayong It Usang Iwag

 • FEGALAN, FILAMER F.
  Wansapanataym Sa Lagang

 • FEGALAN, JULIO
  Bantoanong Gromite

 • FERRANCO, SETSEM
  Naghaboy Kami Sa Sibay

 • FERRERA, EUFRONIO JR. 
  Santilmo

 • FERRERA, JOYCYLEN 
  Anak

 • FERRERA, SHIRLEY 
  Nopay Kilat
  Linggwaheng Asi
  Pasensa Yang

 • FESARITON, CATHERINE PHIA 
  Hanggang Saono Pa Ara


 • FESARITON, VIRGIE 
  Panahon
  Hangin
  Ka Ato Rila
  Pluma
  Haiku

 • FETALINO, MARIO
  Odiongan

 • FIECAS, ISMAEL F.
  Aksidente

 • FLORES, JAYNES 
  Primerong Kasuguan
  Anay…Hinay-Hinay Yang!

 • FOJAS, LORENZO D. 
  Panghaw-os It Tagipusoon
  Patibong
  Ikaruhang Diyos
  It Kato Ag Ngasing

 • FORTU, ALEJANDRE
  Indi Malimtan… Barangay Sibay

 • FORJES, CLETO
  Rayagang Taga-Bukir 
  Mayo
  Kahuloga’t Guya
  Pahira Anay Ka Ing Muta
  Bantoon

 • LUISTRO, EUSEBIO FERRIOL 
  Kupos Nak Buyak
  Rapit-Hapon
  Kalag Nak Masubo

 • MUSICO, ILDEFONSO
  Isag Sa Gab-i

 

 

About Banton Barangays Tourist Information Festivals and Events News and Views (Silak) Banton 2003 Projects
Guestbook Yahoogroup Contact Us Links

Hits

 3396921

Copyright (c) 2004-2017, All rights reserved Powered by a * Yagting Web Service Provider